Proběhla úprava a aktualizace firmy Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.

17.01.2013 21:03, Upravené firmy

Došlo ke změně údajů firmy Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s., které má vyplněny ve svém profilu. Aktualizací údajů přispíváte potenciálně lepší reklamě Vaší firmy. Změny se projevují i na portále Firmy Česko, portále firem pro celou ČR. Převod je nastaven automaticky i do německé a anglické mutace, takže tímto krokem rozšiřujete svoji potenciální zahraniční klientelu. Změny, které byly provedeny - výsledky aktualizace údajů:

Popis firmy: Občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV sdružuje občany starší 50 let, invalidní občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových a kulturních akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb. Poslání sdružení Aktiv je organizovat celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy, poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a seberealizaci nejen svých členů, ale všech seniorů jihočeského regionu.
Kategorie: Neziskové organizace
Kontaktní informace:
  Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.
  Jirsíkova 2
  37001 České Budějovice
  +420381302053
  klub.aktiv@gmail.com
Otevírací doba:
  pondělí: 09:00 - 14:00
  úterý: 09:00 - 14:00
  středa: 09:00 - 14:00
  čtvrtek: 09:00 - 14:00
Kontaktní osoby:
  Jméno: František Batysta
  Telefon: 777048879
  Email: klub.aktiv@gmail.com
Klíčová slova:
  vzdělávání seniorů