Změna údajů a aktualizace firmy Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.

17.01.2013 22:33, Upravené firmy

Firma Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s. změnila své údaje na profilu firmy.Změny jsou následující:

Popis firmy: Občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV sdružuje občany starší 50 let, invalidní občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových a kulturních akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb. Poslání sdružení Aktiv je organizovat celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy, poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a seberealizaci nejen svých členů, ale všech seniorů jihočeského regionu.
Kategorie: Neziskové organizace
Kontaktní informace:
  Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.
  Jirsíkova 2
  37001 České Budějovice
  +420381302053
  klub.aktiv@gmail.com
Otevírací doba:
  pondělí: 09:00 - 14:00
  úterý: 09:00 - 14:00
  středa: 09:00 - 14:00
  čtvrtek: 09:00 - 14:00
Kontaktní osoby:
  Jméno: František Batysta
  Telefon: 777048879
  Email: klub.aktiv@gmail.com
Klíčová slova:
  vzdělávání seniorů


Změny se projevují i na portále firem pro celou ČR - Firmy Česko. Dále se změny projeví do 24h i pro jazykové mutace, tzn., že nabídka bude celá v angličtině i němčině. Nabídněte na internetu maximum, aktualizovaný profil vždy zapůsobí dobře na potenciální zákazníky.